Romanian Society of Surgery Magazine

Back to contents
Cotati articolul, cu note de la 1 la 5     

Mesajul Presedintelui S.R.C.
Consiliul Director al S.R.C. s-a intrunit la 22 octombrie 2004 la Bucuresti abordand problemele unei bogate ordini de zi. Mã simt obligat sã informez comunitatea chirurgicalã despre cele mai importante dinte ele.
Avand in vedere propunerile noilor reglementãri privind acordarea titlului de doctor in medicinã care prevãd necesitatea publicãrii, anterioare sustinerii tezei, a principalelor aspecte derivand din contributia personalã a doctorandului la subiectul abordat, pentru doctoranzii chirurgi, membri ai S.R.C., consiliul a hotãrat alocarea unor spatii corespunzãtoare acestor publicatii in revista "Chirugia", revistã indexatã, conditie pusã de noile sisteme de evaluare ale M.E.C.
În acest sens invitãm pe cei interesati sã transmitã colegiului redactional al revistei, materiale sintetice ale concluziilor lucrãrilor de doctorat, privind principalele contributii personale la subiectul abordat de lucrare, sub semnãturã si responsabilitate proprie pe intinderea a cel mult 200 de randuri (4 pagini de revistã).
În cadrul intrunirii de la Bucuresti, membri Consiliului Director au analizat si au fãcut propuneri de schimbare a Statutului societãtii, propuneri ce urmeazã a fi analizate de conducerea executivã, iar Statutul in forma sa nouã va fi publicat pe site-ul societãtii.
Eventualele observatii transmise in aceeasi manierã in care se va realiza publicarea mult asteptatã pentru realizarea formei finale a acestuia, care va fi supusã aprobãrii Conferintei Nationale a S.R.C. din mai 2005 de la Iasi.
Cu aceastã informatie revin asupra invitatiei de a participa activ la aceastã manifestare ce-si propune discutii asupra problemelor ridicate de chirurgia pancreasului.
În aceeasi ordine de idei, Consiliul Director a stabilit desfãsurarea viitorului Congres al S.R.C. in luna mai 2006 la Bãile Felix - Oradea.
În anul 2007 Conferinta Nationalã a S.R.C. se va desfãsura in cadrul "International Association of Surgeons and Gastroenterologists" (IASG) in luna septembrie la Bucuresti, intr-o sesiune nationalã individualizatã a acelei manifestãri. Pe parcursul discutiilor Consiliul Director a apreciat tinuta stiintificã a intalnirii de la Cluj din octombrie 2004 a "Asociatiei Romane pentru Chirurgie Endoscopicã si Alte Tehnici Interventionale" (ARCE).
Participantii romani si strãini la aceastã manifestare au prezentat lucrãri valoroase, in mãsurã sã demonstreze valoarea de necontestat a acestei noi abordãri in patologia chirurgicalã, prezentã azi in toate centrele chirurgicale ale lumii si contributia chirurgilor romani la dezvoltarea si implementarea ei in plan national.
Luand in discutie necesitatea dezvoltãrii actiunilor stiintifice ale S.R.C. aparitia regulatã si la un nivel corespunzãtor a revistei "Chirurgia" si implicit dezvoltarea ei, Consiliul Director anuntã membri socieitãtii cuantum-ul cotizatiilor pe anul 2005.
Pentru medicii specialisti si primari chirurgi, cotizatia va fi de 2 000 000 lei anual, iar pentru medicii rezidenti in chirurgie, membri ai S.R.C. de 800 000 lei anual.
Considerãm aceastã sustinere financiarã absolut necesarã unei activitãti eficiente a S.R.C., in mãsurã sã asigure reprezentarea stiintificã in plan national la nivelul dorit al artei si stiintei chirurgicale.
Nu pot sã inchei acest mesaj fãrã a transmite comunitãtii chirurgicale romanesti spiritul discutiilor din intalnirea Consiliului Director al S.R.C.
În aceastã perioadã de transformare a vietii sociale, academice si stiintifice, atat in plan national cat si international, lumea chirurgicalã romaneascã este obligatã sã tinã pasul cu noile cerinte.
Perioada frãmantatã pe care o trãim, care pare a pendula intre mediocritate si excelentã intr-un ritm mai rapid decat altãdatã, impune un plus de atentie si participare.
Chirurgia romaneascã prin chirurgii ei mai tineri sau mai experimentati trebuie sã-si mentinã cadenta vechilor performante.
Manifestãrile stiintifice pe care le vom organiza trebuie sã atingã cota de excelentã a celor organizate de societãtile chirurgicale prezente in lumea de azi.
Avem motivatia traditiei si a profesionalismului pe care-l detinem, nu trebuie decat angajarea si efortul pe care sunt sigur cã suntem in mãsurã sã le realizãm.
Atat Conferinta de la Iasi cat si Congresul de la Oradea trebuie sã reprezinte atat dovezi de inalt profesionalism cat si un semnal stiintific pentru celelalte comunitãti chirurgicale ale lumii.

Prof. Dr. Florian Popa
Presedintele Societãtii Romane de Chirurgie

Back to contents

Email
Parola
Remember Me
 
Instructiuni pentru versiunea in limba romana.
Versiunea in limba romana poate fi vizualizata doar de Membrii SRC.
Daca nu sunteti membru SRC va puteti inscrie aici
Email
 
Un email va fi trimis catre adresa de email indicata.
(va rugam verificati si in folderul spam)
Recuperare parola - daca nu aveti parola sau ati uitat-o dati click aici. << Inapoi la Login
Terms & Conditions © CPH 2021