Romanian Society of Surgery Magazine

Back to contents
Cotati articolul, cu note de la 1 la 5     

Prof. Dr. Dan Rãdulescu (1924-2007)
Tr. Pãtrascu (Chirurgia, 102 (4): 381-382)
Prof. dr. Dan Rãdulescu a fost una dintre personalitãtile remarcabile ale medicinei românesti moderne, fiind continua-tor al unei scoli chirurgicale de traditie la Spitalul "Dr. I. Cantacuzino" din Bucuresti, unde de altfel si-a desfãsurat cea mai mare parte a activitãtii.
S-a nãscut în Bucuresti în 1924. si-a început pregãtirea medicalã urmând cursurile facultãtii de medicinã "Carol Davila" din Bucuresti, fiind extern si intern prin concurs în mai multe servicii chirurgicale de renume, Spitalul Brâncovenesc, Spitalul Floreasca, Spitalul Cantacuzino.
Activitatea sa chirurgicalã, caracterizatã de o mare pasiune pentru aceastã profesie, se întinde pe o jumãtate de secol.
A parcurs toate treptele ierarhiei medicale: medic specialist chirurg - 1959; medic primar - 1967; medic primar gr. II - 1977 si sef sectie din 1985.
A fost unul din colaboratorii de bazã ai profesorului Ion Juvara, fãcându-se remarcat prin inventivitatea si eficientizarea tehnicilor chirurgicale, dublate de o manualitate de exceptie.
Prof. dr. Dan Rãdulescu a fost un mare promotor al ideilor noi, pe care le-a aplicat cu consecventã în practica medicalã. "Chirurgia fãrã pansamente", anastomozele digestive efectuate într-un "plan", "colostomia extraperitonealã maturatã primar", "antibioterapia profilacticã", ca sã amintesc doar câteva.
În îndelungata sa activitate a abordat o gamã impresionant de diversã de interventii chirurgicale, digestive, hepato-bilio-pancreatice, tiroidianã, mediastinalã si de perete abdominal, interventii pe care le-a codificat într-un mod clar si concret, transmitându-le tinerilor chirurgi formati sub îndrumarea sa.
A avut o temeinicã pregãtire medicalã generalã, o pasiune declaratã pentru biochimie si microbiologie ceea ce i-a permis fundamentarea teoreticã solidã a oricãrui gest medico-chirurgical.
Interventiile chirurgicale efectuate de Prof. dr. Dan Rãdulescu erau întotdeauna demonstratii de tacticã si tehnicã chirurgicalã, fiind adevãrate lectii practice pentru numerosii sãi elevi.
Cursurile si demonstratiile practice îmbinau la modul cel mai concret cu putintã notiunile legate de activitatea chirurgicalã curentã, dovedind din plin vocatia sa de mentor.
De altfel, una dintre calitãtile sale a fost preocuparea constantã pentru activitatea didacticã, pentru care avea un real talent.
În 1964, a fost numit asistent de clinicã chirurgicalã, fiind ulterior promovat prin concurs în functia de sef de lucrãri - 1967, conferentiar - 1974 si profesor universitar - 1990.
Domeniul în care personalitatea Prof. dr. Rãdulescu este cel mai bine pusã în valoare este cel stiintific.
Posesorul unei culturi generale impresionante, toate publicatiile si comunicãrile sale de specialitate au ca trãsãturã comunã stilul clar, concis dar în acelasi timp captivant pentru cititor, îmbinând rigoarea stiintificã cu talentul literar.
De-a lungul anilor a publicat în tarã si strãinãtate 105 articole în reviste de specialitate, articole care acoperã întreaga patologie chirurgicalã generalã, unele fiind de referintã.
A sustinut 53 de comunicãri la diverse conferinte, congrese si simpozioane.
Din cele 9 titluri de cãrti la care este autor nu pot sã nu mã opresc la "Caiete de chirurgie practicã" apãrutã în douã volume, în care într-un stil deosebit de atractiv si-a expus întreaga sa experientã chirurgicalã.
Indiferent de treapta de formare a chirurgilor, fie cã sunt rezidenti, medici specialisti sau primari gãsesc în "Caiete de chirurgie" numeroase elemente practice, onest prezentate si încã de mare utilitate.
Una din preocupãrile Prof. dr. Dan Rãdulescu ca si a scolii din care a fãcut parte a fost chirurgia biliarã, domeniu în care si-a sustinut si teza de doctorat.
Monografiile "Chirurgia cãilor biliare extrahepatice" si "Boala hepato-biliarã postoperatorie" scrise în colaborare cu profesorul Juvara au fost la timpul lor cãrti de cãpãtâi pentru multe generatii de chirurgi.
Înclinatia spre cercetare a Prof. dr. Dan Rãdulescu s-a materializat si în zeci de teze de doctorat pe care le-a condus, inclusiv în perioada în care a activat ca profesor consultant.
Perseverent si perfectionist, foarte exigent, pretindea de la doctoranzi rigoare stiintificã, logicã si corectitudine.
Ca o recunoastere a calitãtilor profesional-stiintifice a fost ales presedintele filialei Bucuresti a Societãtii Române de Chirurgie si toatã lumea chirurgicalã îsi aminteste de nivelul foarte ridicat de interes pe care îl suscitau sedintele prezidate de Prof. dr. Dan Rãdulescu.
Urmarea fireascã a unei cariere exemplare a fost alegerea sa ca membru în Academia de stiinte Medicale.
Dupã retragerea din activitatea operatorie Prof. dr. Dan Rãdulescu a continuat sã fie un spirit activ, participând la activitatea stiintificã a clinicii în calitate de profesor consultant.
Spiritul sãu multilateral s-a manifestat si pe plan literar, fiind unul dintre traducãtorii apreciati de publicul larg.
Chirurg complet, spirit inovator, intelectual de marcã, dascãl apreciat, Prof. dr. Dan Rãdulescu rãmâne o figurã de referintã a lumii chirurgicale românesti.

Back to contents

Email
Parola
Remember Me
 
Instructiuni pentru versiunea in limba romana.
Versiunea in limba romana poate fi vizualizata doar de Membrii SRC.
Daca nu sunteti membru SRC va puteti inscrie aici
Email
 
Un email va fi trimis catre adresa de email indicata.
(va rugam verificati si in folderul spam)
Recuperare parola - daca nu aveti parola sau ati uitat-o dati click aici. << Inapoi la Login
Terms & Conditions © CPH 2021