Romanian Society of Surgery Magazine

Back to contents
Cotati articolul, cu note de la 1 la 5     

Viata si opera Profesorului Pavel Simici - o evocare
F. Popa, D. Mischianu, B. Stãnescu (Chirurgia, 103 (5): 499-502)
Motto: "Non omnis moriar"
(Nu voi muri de tot) - Horatius, Odae, 3, 30, 6

"Nu voi muri de tot: din mine o parte, partea cea mai mare
Va-nfrânge Moartea si, prin slava ce-mi vor înãlta urmasii,
Eu în orice veac la fel de tânãr voi creste fãrã încetare."

Astfel sunã, peste veacuri, versurile poetului latin convins cã a lãsat posteritãtii o operã de valoare.
Dar un chirurg care si-a oferit tot ce avea mai bun: puterea de muncã, râvna, dorinta de autodepãsire si talentul pe altarul chirurgiei ce lasã în urma trecerii sale prin lume? Este o întrebare la care rândurile ce urmeazã încearcã sã dea un rãspuns...
Profesorul Doctor Docent Pavel Simici (fig. 1) s-a nãscut si a plecat din aceastã lume în aceeasi zi de 20 august (20 august 1918, Iasi - 20 august 1995, Bucuresti). Pãrintii i-au fost Alice (fostã Sãrãteanu) si viitorul General medic Dimitrie Simici - internist valoros si fost sef al Clinicii Medicale 2 din Spitalul Militar Central "Regina Elisabeta". A fost elev al celui mai prestigios liceu din Moldova, Liceul internat Costache Negruzzi din Iasi.
A urmat apoi cursurile Facultãtii de Medicinã ale Universitãtii din Bucuresti finalizatã cu o Tezã pentru Doctorat în Medicinã si Chirurgie cu un subiect extrem de incitant: "Emboliile grãsoase în chirurgie" (fig. 2) sustinutã la data de 11 mai 1943 sub auspiciile unei comisii ("juriul de promotie" cum se numea) prezidatã de "Dl. Profesor Doctor Nasta Traian si având ca membri pe D-nii Profesori Doctori Iacobovici Iacob, Hortolomei Nicolae, Popa Gr. T. si Dl. Doctor Docent tovaru S." (1) (cu totii, trebuie sã recunoastem azi, adevãrati "monstri sacri" ai Chirurgiei interbelice).
Era convins cã filiera - externat, internat, secundariat - era esentialã pentru "obtinerea unei pregãtiri temeinice" iar soarta face ca, dupã ce devine extern al Eforiei Spitalelor Civile, în august 1941 sã fie mobilizat si trimis pe front la Ambulanta 36 divizionarã unde lucreazã pânã în noiembrie al aceluiasi an. Atunci când îsi amintea de acea perioadã era foarte mândru de experienta de chirurg de rãzboi fiind totodatã convins cã fãcând cunostintã cu aproape toate aspectele chirurgiei de campanie îsi elucidase "o serie de probleme de patologie traumaticã cu care chirurgia în timp de pace nu te poate pune în contact decât sporadic" (2). Peste câtiva ani, în 1948, a scris un articol interesant privind aceste învãtãminte chirurgicale în "Consideratii asupra reamputatiilor precoce în chirurgia de rãzboi". Este o perioadã de zbucium dar si de acumulãri profesionale pentru tânãrul dornic sã desluseascã tainele profesiei.
Beneficiazã de la început de privilegiul de a fi elevul unor profesori de mare anvergurã, chirurgi vestiti în epocã si de a fi în contact cu colegi studenti apropiati de generatie - viitori mari chirurgi si buni prieteni: Dr. Dan Gerota, Prof. Dr. Dan Setlacec, Prof. Dr. Ion Juvara, s.a.
Reîntors în Bucuresti lucreazã ca intern al Clinicii Chirurgicale a Spitalului Colentina (Prof. Dr. Ion Jianu) si intern al Casei Centrale a Asigurãrilor Sociale - Spitalul Polizu (Prof. Dr. Traian Nasta). În august 1943 întrerupe internatul fiind din nou mobilizat dar îsi continuã activitatea chirurgicalã în Spitalele 4 si 8 de campanie pânã în august 1945 pentru ca la 30 septembrie 1946 sã devinã specialist de chirurgie generalã prin examen. Timpul nu se asezase, reformele continuau si redevine medic secundar prin concurs în aprilie 1947 la Clinica Chirurgicalã Terapeuticã de la Spitalul Floreasca (sub conducerea Prof. Dr. Traian Nasta, apoi a Profesorului Dr. Ion turai) alãturi de Dr. Marin Popescu Urlueni (împreunã cu care a scris, dupã o fructuoasã colaborare, o vestitã monografie din colectia "Tehnici Chirurgicale" a Editurii Medicale - Chirurgia intestinului, Editura Medicalã, 1958, revizuitã si adãugitã, sub titlul de "Elemente de chirurgie intestinalã", Editura Medicalã, 1976). (fig. 3, 4)

Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4

Acum deprinde aspectele chirurgiei abdominale care îi va fi atât de dragã si apropiatã, toatã viata ! Între 1950-1951 este asistent al Clincii III Chirurgicale Spitalul Floreasca (Prof. Dr. I. turai) pentru ca, din 1951, sã treacã la Clinica Chirurgicalã I (Prof. Dr. Th. Burghele) Spitalul Panduri (actualul Spital Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele") ca asistent pânã în 1952, apoi ca medic consultant si din 1959 ca medic primar si sef de sectie "încredintându-i-se conducerea unui etaj cu 70 de paturi si ocupîndu-se de instructia chirurgicalã a medicilor secundari". Din acest moment, pentru mai bine de 20 de ani, destinul îi este marcat de personalitatea prolificã si proteicã a pãrintelui urologiei moderne de la noi - Acad. Prof. Dr. Theodor Burghele alãturi de care opereazã mult si de toate, chestiuni consemnate în lucrãri stiintifice comunicate si publicate: "Consideratii asupra tratamentului si rezultatelor operatorii în pericardita constrictivã" - Prof. Dr. Th. Burghele, Prof. Dr. B. Theodorescu, Dr. P. Simici, Dr. S. Papadopol, 1956; "Date experimentale asupra revascularizatiei miocardului" - Dr. P. Simici, Dr. D. Dumitriu, Dr. S. Duvan, Dr. E Proca, 1956; "75 cas de stenoses mitrales opereés" - Prof. Dr. Th. Burghele, Prof. Dr. B. Theodorescu, Dr. P. Simici, Dr. D. Dimitriu - Memoires de l'Academie de Chirurgie, Paris, 1956; "Considerations sur l'ulcer peptique postoperatoire" - Prof. Dr. Th. Burghele, Dr. P. Simici, Congresul Francez de chirurgie, 1958; "Studiul critic al gastro-piloroduodenectomiei urmatã de anastomozã gastrojejunalã" - Dr. P. Simici, Tezã de dizertatie pentru titlul de candidat în stiinte, 1960.
A dovedit asadar, de timpuriu, calitãti de specialist, dar nu exclusivist - cãtre un anumit domeniu - ci conectat cu sufletul, priceperea si antena cunoasterii cãtre tot ceea ce înseamnã Chirurgie: abdominalã, urologicã, cardiacã, de rãzboi, s.a.
Alãturi de neîntrecutul sef al Clinicii de la Spitalul Panduri scrie douã monografii vestite în epocã: "Urgentele în urologie" Editura Medicalã, 1956 si "Riscul uretero-vezical în chirurgia abdominalã si pelvianã" Editura Medicalã, 1967. (fig. 5, 6)
În 1972, devenit Conferentiar Universitar al IMF Bucuresti înfiinteazã împreunã cu Dr. Angelescu Nicolae, Dr. Predoiu Victor si cu tânãrul medic secundar Popa Florian Clinica Chirurgicalã a Spitalului Clinic 23 August (actualmente Spitalul Clinic de Urgentã "Sf. Pantelimon") unde va ajunge si Profesor Doctor Docent în 1979.
Ultimul serviciu chirurgical în care a lucrat în ultimii 23 de ani de activitate (pânã în 1988 ca Profesor titular si pânã în ultima zi de viatã ca Profesor consultant) a fost de la început organizat conform gândirii sale chirurgicale.

Figura 5
Figura 6
Figura 7

Împreunã cu colectivul Clinicii Chirurgicale a Spitalului Clinic 23 August a fost preocupat de teme variate si extrem de interesante de chirurgie abdominalã precum rectocolita ulcerohemoragicã si purulentã (ce a reprezentat teza de doctorat a unui dintre elevii sãi), "laparostomia" în peritonitele grave însotite de insuficiente viscerale multiple (primul articol din presa medicalã românã care prezintã o modalitate nouã si eficientã de tratament: "Abdomenul deschis - metodã de tratament a peritonitelor postoperatorii" - Prof. Dr. P. Simici, Dr. O. Ratiu, Dr. F. Popa, "Chirurgia" Bucuresti, 1982), dar si chestiuni de diagnostic si terapeuticã aparent banale însã pline de "capcane" ("Reflectii asupra unei interventii chirurgicale "simple" - apendicectomia", Prof. Dr. P. Simici, Dr. F. Popa, Dr. V. Pãunescu, "Chirurgia", Bucuresti, 1983).
Opera mult si precis, cu virtuozitate si elegantã, din vîrful pensei si al foarfecelui, atent pânã la detaliu asupra "hemostazei îngrijite" cum îi plãcea sã se consemneze în protocolul operator. Sub bagheta si conducerea sa s-au format generatii de chirurgi valorosi al cãror nume este greu de însiruit datoritã numãrului si mai ales locului, în tarã si în afara ei, unde au lucrat sau unde lucreazã conducând servicii chirurgicale cu activitate meritorie.
Se cuvin a fi amintite numele Profesorului Dr. Popa Florian astãzi seful Clinicii Chirurgicale a Spitalului Clinic de Urgentã "Sf. Pantelimon" si Rector al Universitãtii de Medicinã si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti alãturi de care a scris o ultimã, masivã si de neuitat monografie: "Elemente de semiologie clinicã chirurgicalã", Editura Medicalã, 1983 (fig. 7), al Profesorului Dr. Angelescu Nicolae (fost sef al Clinicii de Chirurgie a Spitalului Clinic Coltea), al Profesorului Dr. Pãunescu Virgil (fost sef al Clinicii de Chirurgie a Spitalului Clinic "D. Bagdasar"), al Profesorului Dr. Constantinoiu Silviu (sef al Clinicii de Chirurgie generalã si esofagianã a Spitalului Clinic "Sf. Maria"), al Profesorului Dr. Ioiart Ioan (sef al Clinicii de Urologie a Spitalului Clinic Judetean Arad), al Conferentiarului Dr. Mischianu Dan (seful Clinicii de Urologie a Spitalului Clinic de Urgentã Militar Central "Dr. Carol Davila") al sefului de lucrãri Dr. Bogdan Stãnescu (Clinica de Chirurgie Endocrinã. Institutul "C.I. Parhon"), al Conferentiarului Dr. Iulian Brezean (Clinica de Chirurgie a Spitalului Clinic Cantacuzino) si al multor altora…
Era un chirurg care trãise multe, vãzuse multe, trecuse prin multe, un chirurg polivalent, un fin practician si un excelent didact. Avea, în scris, un stil precis, la obiect, ca un adevãrat campion al definitiei:"genul proxim si diferenta specificã !" - lucru la care tinea extrem de mult. Se si perfectionase în acest sens atunci când, ca redactor sef al Editurii Medicale si al vestitului "Dictionar Medical", Editura Medicalã, 1970 în 2 volume, din cei peste 40000 de termeni analizati elaborase definitiile a peste 3600 de termeni de chirurgie si urologie.
Antoine de Saint Exupery a scris cândva cã "Viata nu este nici simplã nici complicatã, nici limpede nici mohorâtã, nici contradictorie nici coerentã. Este - si atâta tot!"
Se spune, si în bunã mãsurã este adevãrat, cã atunci când ai dispãrut si tu si nici cei care ti-au dat viatã numai sunt, ai dispãrut definitiv din Univers !...
Dar când ai lãsat în urma ta atâtea cãrti, când ai alinat suferinta atâtor semeni, când ai asezat bisturiul în mâna atâtor "copii chirurgicali", cum este cazul Profesorului Doctor Docent Pavel Simici, Horatius nu a avut oare dreptate ?!...

Bibliografie
1. Emboliile grãsoase în chirurgie. Tezã pentru Doctorat în Medicinã si chirurgie prezentatã si sustinutã în ziua de 11 mai 1943. Pavel D. Simici
2. Dr. Pavel Simici - Activitate, titluri si lucrãri, 1969.


Back to contents

Email
Parola
Remember Me
 
Instructiuni pentru versiunea in limba romana.
Versiunea in limba romana poate fi vizualizata doar de Membrii SRC.
Daca nu sunteti membru SRC va puteti inscrie aici
Email
 
Un email va fi trimis catre adresa de email indicata.
(va rugam verificati si in folderul spam)
Recuperare parola - daca nu aveti parola sau ati uitat-o dati click aici. << Inapoi la Login
Terms & Conditions © CPH 2021